Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Kurs doskonalący umiejętności pracowników ochrony

Kurs w zakresie zabezpieczenia imprez masowych

Steward - szkolenie certyfikacyjne

STEWARD – SZKOLENIE CERTYFIKACYJNE

Agencja Ochrony Glock zaprasza na szkolenie certyfikacyjne „Steward”.

Bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej i zaproszonych gości jest traktowane jako priorytet, a wprowadzenie najwyższych standardów pracy stewardów, czyli służb informacyjno-porządkowych, postrzegane jest jako kluczowy element przygotowań do imprezy masowej.
Celem programu „Stewarding – najwyższa jakość organizacji imprez” jest podniesienie standardu organizacji imprez i zarządzania bezpieczeństwem na stadionach piłkarskich, poprawa poziomu bezpieczeństwa podczas imprez masowych, lepsza jakość obsługi kibiców oraz poprawa wizerunku organizatora imprezy masowej.

„Stewarding - najwyższa jakość organizacji imprez” podczas rozgrywek piłkarskich to program będący wynikiem raportu UEFA krytycznie oceniającego bezpieczeństwo oraz obsługę kibiców podczas meczów piłki nożnej organizowanych na polskich stadionach. Program został opracowany pod nadzorem Departamentu Bezpieczeństwa i Infrastruktury Stadionowej UEFA przez komórki PZPN odpowiedzialne za bezpieczeństwo na stadionach, przy współudziale światowej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa. Program uwzględnia wszystkie obszary tematyczne związane z pracą stewardów w tym najlepsze europejskie praktyki i jest zgodny z polskimi regulacjami prawnymi: Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z 20 marca 2009 r. i Rozporządzeniu z 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Czas trwania: około 2-3 dni, w ramach których zostanie omówionych 8 modułów składających się na “Stewarding – Pakiet Szkoleniowy PZPN”. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz uzyskania certyfikatu jest uczestnictwo we wszystkich modułach szkoleniowych oraz zaliczenie 8 testów.

Kurs obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne, przyswojenie wiedzy zawartej w nowoczesnym pakiecie szkoleniowym dotyczącym stewardingu stadionowego: „Stewarding – Pakiet Szkoleniowy PZPN”; zapoznanie kandydatów z działaniami członków służb informacyjno-porządkowych.

Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji stewarda oraz certyfikatu potwierdzającego powyższe kwalifikacje.

Gwarantujemy:

 • Profesjonalne przeszkolenie.
 • Prowadzenie zajęć w specjalnie do tego przystosowanych obiektach.
 • Doskonałą kadrę wykładowców, instruktorów i trenerów. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem wysoko wykwalifikowanych, posiadających stosowne uprawnienia instruktorów posiadających bogate i wieloletnie doświadczenie. Trenerzy posiadają uprawnienia nadane przez PZPN do prowadzenia szkoleń stewardów.

PROGRAM ZAWIERA NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

 1. Stewarding - Istota Pracy;
 2. Praca Stewarda na terenie imprezy;
 3. Profesjonalny Stewarding a zintegrowany system bezpieczeństwa i zabezpieczenia meczów piłki nożnej;
 4. Obsługa Imprezy;
 5. Obsługa uczestnika imprezy masowej, Komunikacja, Zarządzanie, Psychologia Tłumu;
 6. Pierwsza Pomoc Medyczna;
 7. Sytuacje kryzysowe i ewakuacja;
 8. Bezpieczeństwo pożarowe.

Koszt szkolenia – 150,00 - 250,00 zł od osoby.

Kontakt

Agencja ochrony osób i mienia GLOCK
Ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

Tel./fax 65 520 44 94
E-mail: gloock5@o2.pl
Ochrona (całodobowy) - kom. 693 86 47 82
Szkolenia – kom. 796 30 58 47, 693 86 47 82

NIP 697-157-28-83
REGON 302636514
Koncesja nr L-0296/05
Nr w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 2.30/00009/2015
Nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 30/2014