Ochrona osobowa

Usługa polegająca na stałej obecności pracowników ochrony na terenie nadzorowanego obiektu.

    Służbę ochrony pełnią pracownicy umundurowani, wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego a także posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zadań ochronnych.  

     Ochrona obiektów pozostaje w ciągłej łączności radiowej lub telefonicznej z centrum operacyjnym, co umożliwia w sytuacji zagrożenia wezwać pomoc z rezerw operacyjnych.

;