Ochrona fizyczna imprez i uroczystości

Ochrona osobowa

Monitoring

Konwojowanie wartości pieniężnych

Ochrona fizyczna imprez i uroczystości

Nasza Firma zabezpiecza profesjonalnie imprezy masowe tj.:

  • mecze sportowe
  • koncerty muzyczne
  • imprezy plenerowe
  • targi
  • wystawy
  • imprezy okolicznościowe ( dni miast, gmin, powiatów itp.)
  • dyskoteki
  • studniówki, połowinki, bale maturalne.

Agencja Ochrony Osób i Mienia ,,Glock” ma duże doświadczenie w zabezpieczaniu w/w imprez. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie imprez sportowych mamy doświadczenie w zabezpieczaniu imprez międzynarodowych. Nasi pracownicy posiadają kwalifikacje pracowników służb porządkowych i informacyjnych zgodne z ustawą o zabezpieczaniu imprez masowych.

Poza zabezpieczeniem ochrony fizycznej imprezy posiadamy możliwości zabezpieczenia od strony medycznej. Na każdej imprezie mamy możliwość podstawić karetkę medyczną oraz profesjonalnych ratowników medycznych ( z uprawnieniami).

Ponadto dysponujemy systemem zabudowy targowej OCTANORM o powierzchni 1000 m2.

Ochrona osobowa

Usługa polegająca na stałej obecności pracowników ochrony na terenie nadzorowanego obiektu.

Ochrona obiektów pozostaje w ciągłej łączności radiowej lub telefonicznej z centrum operacyjnym, co umożliwia w sytuacji zagrożenia wezwać pomoc z rezerw operacyjnych.

Monitoring

Profesjonalny monitoring i montaż systemów alarmowych z natychmiastową reakcją Grupy Interwencyjnej w razie alarmu lub innego zagrożenia.

System monitorowania polega na natychmiastowym połączeniu się elektronicznego urządzenia, zainstalowanego w chronionym obiekcie, z komputerem centralnym Agencji Ochrony.

W zależności od rodzaju zagrożenia Grupa Interwencyjna Agencji Ochrony podejmuje natychmiastowe działania oraz powiadamia odpowiednie służby: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie, właściciela obiektu.

Konwojowanie wartości pieniężnych

Konwojowanie wartości pieniężnych odbywa się pojazdami firmowymi. Grupa konwojowa składa się z uzbrojonych (licencjonowanych) pracowników ochrony naszej Agencji, specjalnie przeszkolonych do tego typu zadań.

Kontakt

Agencja ochrony osób i mienia GLOCK
Ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

Tel./fax 65 520 44 94
E-mail: gloock5@o2.pl
Ochrona (całodobowy) - kom. 693 86 47 82
Szkolenia – kom. 796 30 58 47, 693 86 47 82

NIP 697-157-28-83
REGON 302636514
Koncesja nr L-0296/05
Nr w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 2.30/00009/2015
Nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 30/2014