Monitoring

Profesjonalny monitoring i montaż systemów alarmowych z natychmiastową reakcją Grupy Interwencyjnej w razie alarmu lub innego zagrożenia. 

   System monitorowania polega na natychmiastowym połączeniu się elektronicznego urządzenia, zainstalowanego w chronionym obiekcie, z komputerem centralnym Agencji Ochrony. 

      W zależności od rodzaju zagrożenia Grupa Interwencyjna Agencji Ochrony podejmuje natychmiastowe działania oraz powiadamia odpowiednie służby: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie, właściciela obiektu.

;