Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Kurs doskonalący umiejętności pracowników ochrony

Kurs w zakresie zabezpieczenia imprez masowych

Steward - szkolenie certyfikacyjne

KURS W ZAKRESIE ZABEZPIECZANIA IMPREZ MASOWYCH

SŁUŻBY INFORMACYJNE I PORZĄDKOWE

Zasadniczym celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy na temat priorytetów działania, a także zakresu zadań w obszarze bezpieczeństwa imprez masowych. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo ze strukturą i zadaniami wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku publicznego na imprezach masowych. Zdobędą Państwo także praktyczne umiejętności w zakresie współdziałania w sytuacji zagrożeń podczas imprez masowych oraz umiejętności zapobiegania niebezpieczeństwom.

Zagadnienia szkoleniowe- członek służby porządkowej oraz służby informacyjnej

 1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne - czas realizacji 2 godziny
 2. Misja służb organizatora imprezy masowej - czas realizacji 2 godziny
 3. Zagadnienia prawne - część 1 – czas realizacji 2 godziny
 4. Zagadnienia prawne - część 2 – czas realizacji 2 godziny
 5. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej - czas realizacji 1 godzina
 6. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej - czas realizacji 1 godzina
 7. Zadania służb organizatora imprezy masowej - czas realizacji 3 godziny
 8. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - czas realizacji 2 godziny
 9. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – czas realizacji 2 godziny
 10. Techniki interwencyjne - czas realizacji 1 godzina
 11. Ćwiczenia praktyczne - czas realizacji 2 godziny
 12. Zasady udzielania pierwszej pomocy - czas realizacji 2 godziny
 13. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej - czas realizacji 2 godziny

Kadra dydaktyczna:

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu teorii i praktyki organizacji imprez masowych, posiadający stosowne kwalifikacje.
Oddajemy wam do dyspozycji bogate, wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń związanych z bezpieczeństwem imprez masowych.
Wykładowcy indywidualnie traktują każdego naszego słuchacza, służą pomocą w zdobyciu i uzupełnieniu wiedzy. A przede wszystkim są otwarci na wszystkie uwagi zgłoszone przez słuchaczy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń, przeszkoliliśmy 450 osób prywatnych i skierowanych przez różne instytucje. Nasz firma jest nie tylko placówką szkoleniową, zajmujemy się również działalnością w zakresie ochrony osób i mienia, na podstawie Koncesja nr L-0296/05. Zabezpieczaliśmy dotychczas wiele imprez, które odbywały się między innymi na terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. Było to zabezpieczenie Dni Leszna, Pikniku Szybowcowego, Szybowcowych Mistrzostw Świata oraz różnej rangi imprez żużlowych, jak również wielu innych imprez artystycznych i sportowych. Dlatego naszym kursantom oprócz wiedzy teoretycznej jesteśmy w stanie przekazać wiele praktycznych informacji i wskazówek dotyczących zabezpieczenia imprez masowych.

Korzyści z kursu:

Osoby kończące kurs będą przygotowane do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych. Zdobyte uprawnienia zezwalają na zabezpieczenie koncertów, imprez sportowych, artystycznych, pikników, festynów itp.
Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zezwalające na uczestnictwo w ochronie imprez masowych, wykonywanie zadań członka służby informacyjnej lub porządkowej (zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne).

Koszt: 100,00 – 150,00 zł. Istniej możliwość negocjacji ceny w przypadku większej grupy osób.

Termin oraz miejsce przeprowadzenia kursu jest uzależniony od zamawiającego (jest ustalany indywidualnie). Możemy przeprowadzić szkolenie u nas lub w każdym innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Kontakt

Agencja ochrony osób i mienia GLOCK
Ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

Tel./fax 65 520 44 94
E-mail: gloock5@o2.pl
Ochrona (całodobowy) - kom. 693 86 47 82
Szkolenia – kom. 796 30 58 47, 693 86 47 82

NIP 697-157-28-83
REGON 302636514
Koncesja nr L-0296/05
Nr w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 2.30/00009/2015
Nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 30/2014